Harmonogram vyučovania počas konania predvianočných akcií:

Milí rodičia a žiaci, nakoľko sa naša škola pravidelne zúčastňuje či už ako účastník, alebo organizátor rôznych predvianočných akcií, sme nútení upraviť aj harmonogram vyučovania. Tento rok bude vyučovanie prebiehať nasledovne:

  • 1.12. 2023 – Detský vianočný jarmok Spojenej školy Sekule

zúčastňujú sa ho žiaci ako účinkujúci v programe ZŠ aj ZUŠ. Naši pedagógovia budú robiť dozor a technickú výpomoc. Vyučovanie v čase 15:00 – 18:00 bude prebiehať formou účasti na tejto akcií – týka sa účinkujúcich a tých, ktorí sú určení ako výpomoc. Ostatným sa vyučovanie ruší.

  • 4. 12.2023 – Malý vianočný koncert ZUŠ Sekule

Koncert začína o 17:00, od 16tej budú prebiehať generálky v sále.

Vyučovanie HUN sa ruší, individuálne vyučovanie od 16:00 bude prebiehať formou účasti na koncerte (či už ako účinkujúci, alebo poslucháč). Inak po dohode s vyučujúcim.
Vyučovanie výtvarného odboru bude podľa rozvrhu.

  • 13.12.2023 – Veľký vianočný koncert ZUŠ Sekule

Vyučovanie HO bude do 14:30, účinkujúcim odpadá úplne, aj ich vyučovanie vo VO. Vyučujúci sa potom zúčastnia príprav koncertu v kultúrnom dome Sekule. Výtvarný odbor bude podľa dohody s vyučujúcimi, najviac do 16:00.

  • Posledný týždeň bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu v piatok vyučovanie odpadá, z dôvodu porady.

Vianočné trhy spojenej školy

Pozývame Vás na Detské vianočné trhy našej Spojenej školy, kde si môžete pozrieť a zakúpiť aj výrobky žiakov Výtvarného odboru našej ZUŠ. Vianočná nálada zaručená!